Nawigacja

Statystyka przewozów towarowych

Dane eksploatacyjne w 2020 r./Monthly Statistics 2020

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 26 lutego 2021 r.) / Weight, trasnsport performance, operating performance, shares. (next publication 26 February 2021)

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel file

Przewozy towarowe 2020
Freight rail transport results in 2020

  styczeń - grudzień
 January - December
2020
styczeń - grudzień
 January - December
2019
styczeń - grudzień
 January - December
2018
zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
masa towarów (mln ton)/ weight [m ton] 223,22 236,40 250,25 -5,57% -5,54%
praca przewozowa (mln tono-km)/ transport performance [m ton-km] 52 203,39 55 905,46 59 642,03 -6,62% -6,27%
praca eksploatacyjna (mln poc-km)/ operating performance [m train-km] 77,50 82,34 88,01 -5,88% -6,44%

Przewieziona masa towarów [mln ton]
Weight [m ton]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 17,18 19,69 20,88 -12,74% -5,70%
luty/ February 17,84 19,03 19,37 -6,22% -1,79%
marzec/ March 19,28 21,37 21,63 -9,80% -1,18%
kwiecień/April 16,80 20,17 20,45 -16,69% -1,37%
maj/May 16,58 19,37 20,72 -14,39% -6,52%
czerwiec/June 17,45 18,59 20,83 -6,13% -10,77%
lipiec/July 18,45 20,34 21,17 -9,31% -3,93%
sierpień/August 18,85 19,42 21,13 -2,94% -8,10%
wrzesień/September 19,65 19,67 20,60 -0,08% -4,52%
październik/October 20,76 21,41 22,63 -3,01% -5,41%
listopad/November 20,60 19,88 21,48 3,63% -7,47%
grudzień/December 19,79 17,48 19,36 13,22% -9,73%

Udział przewoźników wg masy towarów  (udział>0,5%)
Share of RUs in terms of weight(share>0.5%)

  2020 2019
PKP Cargo S.A. 36,63% 40,35%
DB Cargo Polska S.A. 16,89% 16,91%
Lotos Kolej sp. z o.o. 5,62% 5,42%
PUK Kolprem sp. z o.o. 3,81% 3,32%
PKP LHS sp. z o.o. 3,68% 4,13%
CTL Logistics sp. z o.o. 3,55% 3,55%
Orlen Kol-Trans S.A. 2,92% 2,55%
Freightliner PL sp. z o.o. 2,46% 2,46%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. 1,83% 1,87%
Rail Polska sp. z o.o. 1,55% 1,61%
PKP Cargo Service sp. z o.o. 1,26% 1,29%
CD Cargo Poland sp. z o.o. 1,29% 1,33%
PCC Intermodal S.A. 1,23% 0,87%
Captrain Polska sp.  z o.o. 1,15% 1,37%
Ciech Cargo sp. z o.o. 1,13% 1,19%
Inter Cargo sp. z o.o. 1,05% 0,98%
KP Kotlarnia S.A. 0,94% 1,00%
Ecco Rail sp. z o.o. 0,91% 0,58%
LTE Polska  sp. z o.o. 0,85% 0,72%
JSW Logistics sp. z o. o. 0,80% 0,65%
Railpolonia sp. z o.o. 0,60% 0,44%
Metrans Polonia sp. z o.o. 0,58% 0,41%
Eurotrans sp. z o.o. 0,58% 0,40%
Karpiel sp. z o.o. 0,61% 0,03%
Orion Rail Logistics sp. z o.o. 0,50% 0,32%
Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. 0,49% 0,03%
Bartex Plus sp. z o.o. 0,27% 0,00%
Logistics & Transport Company sp. z o.o. 0,28% 0,47%
STK S.A.* 0,10% 0,45%
Pozostali /Others 6,47% 5,30%

      Udział przewoźników wg masy towarów           
styczeń - grudzień 2020 roku (udział>0,5%)

Share of RUs in terms of weight January - December 2020 (share>0.5%)

Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]
Transport performance [m tkm]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 3 899,33 4 562,95 4 787,80 -14,54% -4,70%
luty/ February 4 130,68 4 509,03 4 530,09 -8,39% -0,46%
marzec/ March 4 421,45 5 160,06 5 029,03 -14,31% 2,61%
kwiecień/April 3 791,81 4 861,75 4 932,92 -22,01% -1,44%
maj/May 4 094,01 4 677,39 4 965,37 -12,47% -5,80%
czerwiec/June 4 155,74 4 475,50 4 916,98 -7,14% -8,98%
lipiec/July 4 263,28 4 782,54 5 099,45 -10,86% -6,21%
sierpień/August 4 488,24 4 588,68 5 112,62 -2,19% -10,25%
wrzesień/September 4 674,58 4 566,94 5 013,42 2,36% -8,91%
październik/October 4 876,99 5 020,82 5 487,73 -2,86% -8,51%
listopad/November 4 824,51 4 632,43 5 130,31 4,15% -9,70%
grudzień/December 4 582,77 4 067,37 4 636,32 12,67% -12,27%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  2020 2019
PKP Cargo S.A. 40,65% 43,92%
Lotos Kolej sp. z o.o. 10,36% 9,79%
DB Cargo Polska S.A. 5,09% 5,66%
PKP LHS sp. z o.o. 4,94% 5,44%
CTL Logistics sp. z o.o. 4,31% 3,95%
Orlen Kol-Trans S.A. 4,21% 3,71%
Freightliner PL sp. z o.o. 3,30% 3,17%
PUK Kolprem sp. z o.o. 2,52% 1,89%
Inter Cargo sp. z o.o. 2,32% 2,33%
PCC Intermodal S.A. 1,77% 1,19%
CD Cargo Poland sp. z o.o. 1,76% 1,75%
Captrain Polska sp.  z o.o. 1,62% 1,97%
Rail Polska sp. z o.o. 1,47% 1,75%
Pol-Miedź Trans sp. z o.o. 1,44% 1,80%
Ecco Rail sp. z o.o. 1,39% 0,82%
LTE Polska sp. z o.o. 1,03% 1,02%
Ciech Cargo sp. z o.o. 0,94% 0,98%
Railpolonia sp. z o.o. 0,74% 0,60%
Olavion sp. z o.o. 0,76% 0,83%
 Karpiel sp. z o.o. 0,76% 0,05%
Metrans Polonia sp. z o.o. 0,70% 0,44%
HSL Polska sp. z o.o. 0,69% 0,58%
Logistics & Transport sp. z o.o. 0,48% 0,87%
JSW Logistics sp. z o. o. 0,50% 0,37%
Bartex Plus sp. z  o.o. 0,44% 0,00%
Transchem sp. z o.o. 0,41% 0,40%
STK S.A.* 0,10% 0,94%
Pozostali /Others 5,28% 3,79%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej 
styczeń - grudzień 2020 (udział>0,5%)

Share of RUs in terms of transport performance January - December 2020  (share>0.5%)

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 5,88 6,69 6,97 -12,09% -3,96%
luty/ February 6,05 6,47 6,67 -6,50% -2,94%
marzec/ March 6,36 7,49 7,46 -15,05% 0,40%
kwiecień/April 5,65 7,06 7,30 -20,01% -3,24%
maj/May 6,12 6,97 7,31 -12,16% -4,74%
czerwiec/June 6,12 6,63 7,33 -7,71% -9,54%
lipiec/July 6,47 6,96 7,58 -7,02% -8,23%
sierpień/August 6,61 6,72 7,59 -1,7% -11,43%
wrzesień/September 6,94 6,80 7,48 2,12% -9,09%
październik/October 7,26 7,48 8,01 -2,91% -6,66%
listopad/November 7,13 6,89 7,57 3,53% -9,02%
grudzień/December 6,91 6,19 6,75 11,55% -8,21%

Średnia odległość przewozu 1 tony (km)
Average distance [km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 227 232 229 -2,07% 1,07%
luty/ February 232 237 234 -2,31% 1,35%
marzec/ March 229 241 233 -5,01% 3,84%
kwiecień/April 226 241 241 -6,38% -0,07%
maj/May 247 242 240 2,23% 0,77%
czerwiec/June 238 241 236 -1,08% 2,01%
lipiec/July 231 235 241 -1,70% -2,38%
sierpień/August 238 236 242 0,77% -2,34%
wrzesień/September 238 232 243 2,44% -4,60%
październik/October 235 235 242 0,15% -3,27%
listopad/November 234 233 239 0,50% -2,42%
grudzień/December 232 233 239 -0,48% -2,82%

Wykaz przewoźników realizujących w 2020 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego**/
List of railway undertakings performing freight transport activity in 2020 based on freight licence**

1 Agnieszka Dolata prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Żwirownia DOLATA""Beton DOLATA" Agnieszka Dolata
2 Alza Cargo sp. z o.o.
3 Barter S.A.
4 Bartex Plus sp. z o.o.
5 Bartex sp. z o.o.
6 Budimex Kolejnictwo S.A.
7 Captrain Polska sp. z o.o.
8 Cargo Master sp. z o.o.
9 CARGO Przewozy Towarowe, Transport sp. z o.o. sp. k.
10 CD Cargo Poland sp. z o.o.
11 Cemet S.A.
12 Centrum Logistyczne w Łosośnej sp. z o.o.
13 CIECH Cargo sp. z o.o.
14 CL Cargo Logistics sp. z o.o.
15 Colas Rail Polska Sp. z o. o.
16 CTL Logistics sp. z o.o.
17 CTL Północ sp. z o.o.
18 DB Cargo Polska S.A.
19 DB Cargo Spedkol sp. z o.o.
20 DOLKOM sp. z o.o.
21 Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
22 Ecco Rail sp. z o.o.
23 EP Cargo a.s.
24 Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. (dawniej Octopus Rail sp. z o.o.)
25 Eurotrans sp. z o.o.
26 Freightliner PL sp. z o.o.
27 Grupa Azoty "KOLTAR" sp. z o.o.
28 GT Rail sp. z o.o.
29 HSL Polska Sp. z o.o.
30 Inter Cargo sp. z o.o.
31 IRT sp. z o.o.
32 JSW Logistics sp. z o. o.
33 Karpiel sp. z o.o.
34 Kolej Bałtycka S.A.
35 Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
36 Logistics & Transport Company sp. z o.o. 
37 Lokotrain s.r.o.
38 Lotos Kolej sp. z o.o.
39 LTE Polska sp. z o.o.
40 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
41 Majkoltrans sp. z o.o.
42 METRANS Polonia sp. z o. o.
43 Mobil Lok Servis sp. z o.o.
44 Moris sp. z o.o.
45 NKN Usługi Kolejowe sp. z o. o.
46 Olavion sp. z o.o.
47 Omniloko sp. z o.o.
48 Orion Rail Logistics sp. z o.o. 
49 ORLEN KolTrans S.A.
50 PBS Transkol Sp. z o.o.
51 PCC Intermodal S.A.
52 PKP Cargo International a.s. (dawniej AWT a.s.)
53 PKP Cargo S.A.
54 PKP Cargo Service sp. z o.o.
55 PKP Energetyka S.A.
56 PKP LHS sp. z o.o.
57 PNUIK Kraków Sp. z o.o.
58 Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
59 POSW Depol sp. z o.o.
60 POZ BRUK sp. z o.o. sp.j.
61 PPM-T sp. z o.o.
62 PROTOR sp. z o.o. 
63 PRT Torrems sp. z o.o.
64 PUK Kolprem sp. z o.o.
65 Rail Cargo Carrier - Poland sp. z o.o. (dawniej Rail Time Polska sp. z o.o.)
66 Rail Polska sp. z o.o.
67 Rail STM sp. z o.o. (dawniej Cityline sp. z o.o.)
68 Railpolonia sp. z o.o.
69 Silva LS sp. z o. o.
70 SKPL Cargo sp. z o.o.
71 *STK S.A. w restrukuryzacji
72 Swietelsky Rail Polska sp. z o.o.
73 Tabor Rail sp. z o.o.
74 TKP Silesia sp. z o.o. sp.k.
75 Torpol sp. z o.o.
76 Track Tec Logistics sp. z o.o.
77 Track Tec Rail sp. z o.o. 
78 Trainspeed sp. z o.o.
79 Trakcja PRKiI S.A.
80 Transchem sp. z o.o.
81 Wiskol sp. z o.o. s.k.
82 Zakład Inżynierii Kolejowej sp. z o.o.
83 ZRK DOM sp. z o.o.
84 ZUE S.A.

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane mogą podlegać korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.** w tym licencje innych krajów członkowskich UE

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.** also European License from other countries

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry