Nawigacja

Statystyka przewozów towarowych

Zestawienie roczne w latach 2000-2019

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce.

  masa
mln ton
praca przewozowa
mln tono-km
średnia odległość przewozu
2000 187,3 54 448 290,7
2001 166,9 47 913 287,1
2002 222,9 47 756 214,2
2003 241,5 49 392 204,5
2004 283,0 52 053 183,9
2005 269,4 49 664 184,4
2006 290,3 53 291 183,6
2007 293,9 53 923 183,5
2008 276,3 51 570 186,6
2009 242,9 43 601 179,5
2010 235,5 48 842 207,4
2011 249,3 53 974 216,5
2012 231,3 49 063 212,1
2013 233,2 50 870 218,1
2014 228,9 50 098 218,9
2015 224,8 50 605 225,1
2016 222,2 50 620 227,8
2017 239,9 54 829 228,6
2018 250,3 59 642 238,3
2019 236,4 55 893 236,4

 

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749-15-50

 

do góry