Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy pasażerskie w 2018 r.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem

Parametry styczeń - grudzień
2018
styczeń - grudzień
2017
styczeń - grudzień
2016
zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
liczba pasażerów (mln) 310,28 303,56 292,55 2,22% 3,76%
praca przewozowa (mln pas-km) 21 047,33 20 321,04 19 180,98 3,57% 5,94%
praca eksploatacyjna(mln poc-km) 165,53 162,26 159,98 2,01% 1,43%

Liczba pasażerów [mln osób]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 25,06 25,71 23,36 -2,52% 10,05%
luty 23,15 23,55 23,41 -1,67% 0,59%
marzec 24,39 26,48 24,72 -7,90% 7,13%
kwiecień 25,26 25,11 24,55 0,61% 2,27%
maj 26,76 26,82 25,44 -0,24% 5,43%
czerwiec 25,97 25,80 24,38 0,66% 5,81%
lipiec 26,38 25,29 25,43 4,30% -0,56%
sierpień 26,31 24,95 24,24 5,45% 2,95%
wrzesień 25,91 24,14 23,32 7,33% 3,51%
październik 28,47 26,55 25,68 7,23% 3,39%
listopad 27,22 24,88 24,61 9,39% 1,08%
grudzień 25,41 24,28 23,40 4,66% 3,75%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

   2018 2017
Przewozy Regionalne 26,17% 26,31%
Koleje Mazowieckie 19,24% 20,44%
PKP Intercity 14,87% 14,11%
PKP SKM 13,61% 13,94%
SKM Warszawa 6,10% 7,60%
Koleje Śląskie 5,47% 5,18%
Koleje Dolnośląskie 3,78% 3,09%
Koleje Wielkopolskie 3,53% 2,67%
WKD 2,77% 2,55%
Koleje Małopolskie 2,08% 1,89%
ŁKA 1,52% 1,27%
Arriva RP 0,69% 0,77%
UBB 0,16% 0,17%
Pozostali 0,02% 0,02%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

styczeń - grudzień 2018

 

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 1 572,38 1 556,10 1 385,45 1,05% 12,32%
luty 1 489,09 1 502,47 1 437,02 -0,89% 4,55%
marzec 1 556,68 1 595,72 1 465,25 -2,45% 8,90%
kwiecień 1 641,60 1 645,83 1 494,78 -0,26% 10,11%
maj 1 795,79 1 754,83 1 637,91 2,33% 7,14%
czerwiec 1 820,54 1 805,86 1 609,51 0,81% 12,20%
lipiec 2 167,93 2 046,50 1 986,52 5,93% 3,02%
sierpień 2 173,89 2 021,84 1 944,74 7,52% 3,96%
wrzesień 1 745,06 1 619,28 1 564,12 7,77% 3,53%
październik 1 777,15 1 662,39 1 596,76 6,90% 4,11%
listopad 1 678,05 1 551,05 1 530,79 8,19% 1,32%
grudzień 1 629,18 1 559,17 1 528,15 4,49% 2,03%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

   2018 2017
PKP Intercity 52,72% 51,13%
Przewozy Regionalne 19,97% 20,74%
Koleje Mazowieckie 10,00% 10,77%
PKP SKM 4,66% 5,42%
Koleje Śląskie 3,60% 3,38%
Koleje Dolnośląskie 2,86% 2,50%
Koleje Wielkopolskie 1,93% 1,76%
SKM Warszawa 1,35% 1,70%
Koleje Małopolskie 1,14% 0,83%
ŁKA 0,75% 0,70%
WKD 0,63% 0,58%
Arriva RP 0,37% 0,47%
UBB 0,003% 0,004%
Pozostali 0,02% 0,01%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

styczeń - grudzień 2018

 

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 14,27 13,77 13,20 3,58% 4,36%
luty 12,96 12,63 12,74 2,62% -0,92%
marzec 13,94 13,93 13,26 0,14% 5,01%
kwiecień 13,32 13,08 12,98 1,87% 0,79%
maj 13,41 13,86 13,47 -3,23% 2,92%
czerwiec 13,49 13,43 13,34 0,46% 0,68%
lipiec 14,60 14,03 14,28 4,07% -1,74%
sierpień 14,54 14,27 14,01 1,89% 1,83%
wrzesień 13,37 13,11 13,07 2,00% 0,32%
październik 14,14 13,50 13,23 4,72% 2,01%
listopad 13,64 13,07 12,92 4,39% 1,16%
grudzień 13,84 13,59 13,48 1,87% 0,82%

Średnia odłegłość przejazdu pasażera [km]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 63 61 59 3,66% 2,06%
luty 64 63,8 61 0,79% 3,94%
marzec 64 60 59 5,93% 1,66%
kwiecień 65 66 61 -0,86% 7,66%
maj 67 65 64 2,58% 1,62%
czerwiec 70 70 66 0,15% 6,04%
lipiec 82 81 78 1,56% 3,60%
sierpień 83 81 80 1,97% 0,99%
wrzesień 67 67 67 0,41% 0,02%
październik 62 63 62 -0,31% 0,70%
listopad 62 62 62 -1,10% 0,25%
grudzień 64 64 65 -0,17% -1,66%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2018 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
14 Railpolonia sp. z o.o. 
15 SKPL Cargo sp. z o.o. 
16 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
17 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry