Nawigacja

Dane archiwalne

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem

Parametry styczeń - grudzień
2017
styczeń - grudzień
2016
styczeń - grudzień
2015
zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
liczba pasażerów (mln) 303,56 292,55 280,31 3,76% 4,37%
praca przewozowa (mln pas-km) 20 321,04 19 180,98 17 443,01 5,94% 9,89%
praca eksploatacyjna(mln poc-km) 162,26 159,98 143,44 1,43% 11,53%

 

Liczba pasażerów [mln osób]

 

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 25,71 23,36 22,49 10,05% 3,86%
luty 23,55 23,41 21,57 0,59% 8,50%
marzec 26,48 24,72 24,29 7,13% 1,77%
kwiecień 25,11 24,55 23,60 2,27% 4,03%
maj 26,82 25,44 24,77 5,43% 2,71%
czerwiec 25,80 24,38 23,28 5,81% 4,73%
lipiec 25,29 25,43 23,02 -0,56% 10,45%
sierpień 24,95 24,24 22,82 2,95% 6,21%
wrzesień 24,14 23,32 22,22 3,51% 4,97%
październik 26,55 25,68 25,38 3,39% 1,17%
listopad 24,88 24,61 24,53 1,08% 0,33%
grudzień 24,28 23,40 22,32 3,75% 4,83%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

  2017 2016
Przewozy Regionalne 26,31% 27,16%
Koleje Mazowieckie 20,44% 20,81%
PKP Intercity 14,11% 13,17%
PKP SKM 13,94% 14,31%
SKM Warszawa 7,60% 8,14%
Koleje Śląskie 5,18% 5,24%
Koleje Dolnośląskie 3,09% 2,50%
Koleje Wielkopolskie 2,67% 2,82%
WKD 2,55% 2,35%
Koleje Małopolskie 1,89% 1,64%
ŁKA 1,27% 0,86%
Arriva RP 0,77% 0,80%
UBB 0,17% 0,17%
Pozostali 0,02% 0,02%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

styczeń - grudzień 2017

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 1 556,10 1 385,45 1 257,09 12,32% 10,21%
luty 1 502,47 1 437,02 1 251,25 4,55% 14,85%
marzec 1 595,72 1 465,25 1 329,17 8,90% 10,24%
kwiecień 1 645,83 1 494,78 1 387,71 10,11% 7,72%
maj 1 754,83 1 637,91 1 464,48 7,14% 11,84%
czerwiec 1 805,86 1 609,51 1 490,52 12,20% 7,98%
lipiec 2 046,50 1 986,52 1 792,58 3,02% 10,82%
sierpień 2 021,84 1 944,74 1 782,85 3,96% 9,08%
wrzesień 1 619,28 1 564,12 1 404,76 3,53% 11,34%
październik 1 662,39 1 596,76 1 488,75 4,11% 7,25%
listopad 1 551,05 1 530,79 1 415,64 1,32% 8,13%
grudzień 1 559,17 1 528,15 1 378,20 2,03% 10,88%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

  2017 2016
PKP Intercity 51,13% 49,35%
Przewozy Regionalne 20,74% 22,22%
Koleje Mazowieckie 10,77% 11,28%
PKP SKM 5,42% 5,74%
Koleje Śląskie 3,38% 3,09%
Koleje Dolnośląskie 2,50% 2,22%
Koleje Wielkopolskie 1,76% 2,04%
SKM Warszawa 1,70% 1,86%
Koleje Małopolskie 0,83% 0,49%
ŁKA 0,70% 0,64%
WKD 0,58% 0,56%
Arriva RP 0,47% 0,50%
UBB 0,004% 0,004%
Pozostali 0,01% 0,01%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

styczeń - grudzień 2017

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 13,77 13,20 11,96 4,36% 10,37%
luty 12,63 12,74 11,09 -0,92% 14,88%
marzec 13,93 13,26 12,18 5,01% 8,87%
kwiecień 13,08 12,98 11,63 0,79% 11,59%
maj 13,86 13,47 11,94 2,92% 12,82%
czerwiec 13,43 13,34 11,71 0,68% 13,85%
lipiec 14,03 14,28 12,66 -1,74% 12,81%
sierpień 14,27 14,01 12,49 1,83% 12,24%
wrzesień 13,11 13,07 11,58 0,32% 12,87%
październik 13,50 13,23 12,10 2,01% 9,40%
listopad 13,07 12,92 11,69 1,16% 10,51%
grudzień 13,59 13,48 12,41 0,82% 8,54%

Średnia odłegłość przejazdu [km]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 61 59 56 2,06% 6,11%
luty 64 61 58 3,94% 5,85%
marzec 60 59 55 1,66% 8,32%
kwiecień 66 61 59 7,66% 3,54%
maj 65 64 59 1,62% 8,89%
czerwiec 70 66 64 6,04% 3,11%
lipiec 81 78 78 3,60% 0,33%
sierpień 81 80 78 0,99% 2,70%
wrzesień 67 67 63 0,02% 6,07%
październik 63 62 59 0,70% 6,01%
listopad 62 62 58 0,25% 7,78%
grudzień 64 65 62 -1,66% 5,77%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2017 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
13 Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 SKPL Cargo Sp. z o.o.
16 Railpolonia Sp. z o.o.
17 Parowozownia Wolsztyn
18 Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o.


Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry