Nawigacja

Dane archiwalne

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2018 r.

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników. (Następna publikacja - 31 lipca 2018 r.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem

Parametry styczeń - maj
2018
styczeń - maj
2017
styczeń - maj
2016
zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
liczba pasażerów (mln) 123,91 127,66 121,48 -2,94% 5,09%
praca przewozowa (mln pas-km) 8 017,67 8 054,95 7 420,41 -0,46% 8,55%
praca eksploatacyjna(mln poc-km) 68,08 67,27 65,65 1,21% 2,46%

Liczba pasażerów [mln osób]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 24,92 25,71 23,36 -3,08% 10,05%
luty 23,03 23,55 23,41 -2,20% 0,59%
marzec 24,25 26,48 24,72 -8,42% 7,13%
kwiecień 25,12 25,11 24,55 0,04% 2,27%
maj 26,60 26,82 25,44 -0,84% 5,43%
czerwiec   25,80 24,38   5,81%
lipiec   25,29 25,43   -0,56%
sierpień   24,95 24,24   2,95%
wrzesień   24,14 23,32   3,51%
październik   26,55 25,68   3,39%
listopad   24,88 24,61   1,08%
grudzień   24,28 23,40   3,75%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

   I-V 2018  I-V 2017 2017
Przewozy Regionalne 26,28% 27,03% 26,31%
Koleje Mazowieckie 19,96% 21,20% 20,44%
PKP Intercity 14,09% 12,93% 14,11%
PKP SKM 13,82% 13,61% 13,94%
Koleje Śląskie 5,60% 5,16% 5,18%
SKM Warszawa 5,33% 8,03% 7,60%
Koleje Dolnośląskie 3,73% 2,96% 3,09%
Koleje Wielkopolskie 3,61% 2,78% 2,67%
WKD 2,96% 2,37% 2,55%
Koleje Małopolskie 2,29% 1,83% 1,89%
ŁKA 1,50% 1,21% 1,27%
Arriva RP 0,69% 0,75% 0,77%
UBB 0,13% 0,13% 0,17%
Pozostali 0,01% 0,01% 0,02%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

styczeń - maj 2018

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 1 564,81 1 556,10 1 385,45 0,56% 12,32%
luty 1 482,42 1 502,47 1 437,02 -1,33% 4,55%
marzec 1 549,41 1 595,72 1 465,25 -2,90% 8,90%
kwiecień 1 634,04 1 645,83 1 494,78 -0,72% 10,11%
maj 1 787,00 1 754,83 1 637,91 1,83% 7,14%
czerwiec   1 805,86 1 609,51   12,20%
lipiec   2 046,50 1 986,52   3,02%
sierpień   2 021,84 1 944,74   3,96%
wrzesień   1 619,28 1 564,12   3,53%
październik   1 662,39 1 596,76   4,11%
listopad   1 551,05 1 530,79   1,32%
grudzień   1 559,17 1 528,15   2,03%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

   I-V 2018  I-V 2017 2017
PKP Intercity 50,09% 47,83% 51,13%
Przewozy Regionalne 20,86% 22,21% 20,74%
Koleje Mazowieckie 10,69% 11,72% 10,77%
PKP SKM 5,06% 5,68% 5,42%
Koleje Śląskie 3,81% 3,44% 3,38%
Koleje Dolnośląskie 3,00% 2,54% 2,50%
Koleje Wielkopolskie 2,04% 2,05% 1,76%
SKM Warszawa 1,24% 1,91% 1,70%
Koleje Małopolskie 1,32% 0,82% 0,83%
ŁKA 0,79% 0,72% 0,70%
WKD 0,70% 0,57% 0,58%
Arriva RP 0,39% 0,48% 0,47%
UBB 0,003% 0,003% 0,004%
Pozostali 0,01% 0,01% 0,01%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

styczeń - maj 2018

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 14,27 13,77 13,20 3,58% 4,36%
luty 12,96 12,63 12,74 2,62% -0,92%
marzec 13,94 13,93 13,26 0,14% 5,01%
kwiecień 13,31 13,08 12,98 1,77% 0,79%
maj 13,60 13,86 13,47 -1,89% 2,92%
czerwiec   13,43 13,34   0,68%
lipiec   14,03 14,28   -1,74%
sierpień   14,27 14,01   1,83%
wrzesień   13,11 13,07   0,32%
październik   13,50 13,23   2,01%
listopad   13,07 12,92   1,16%
grudzień   13,59 13,48   0,82%

Średnia odłegłość przejazdu pasażera [km]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 63 61 59 3,75% 2,06%
luty 64 63,8 61 0,88% 3,94%
marzec 64 60 59 6,02% 1,66%
kwiecień 65 66 61 -0,76% 7,66%
maj 67 65 64 2,70% 1,62%
czerwiec   70 66   6,04%
lipiec   81 78   3,60%
sierpień   81 80   0,99%
wrzesień   67 67   0,02%
październik   63 62   0,70%
listopad   62 62   0,25%
grudzień   64 65   -1,66%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2018 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
3 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
4 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
5 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
6 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
7 Koleje Dolnośląskie S.A.
8 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
9 Koleje Śląskie sp. z o.o.
10 Arriva RP sp. z o.o.
11 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
12 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
13 Cargo Master sp. z o.o.
14 SKPL Cargo sp. z o.o.
15 Leo Express Global a. s.


Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry