Nawigacja

Analizy i opracowania

Przewozy pasażerskie I półrocze 2011.

Pełna wersja dokumentu

W I półroczu 2011 roku przewozy pasażerskie realizowało 13 przewoźników normalnotorowych, w tym trzy spółki ograniczyły swoją działalność do wykonywania przewozów okazjonalnych. Łącznie z usług przewoźników kolejowych skorzystało 130,9 mln pasażerów (wzrost w porównaniu z I półroczem 2010 roku o 0,05%). Wykonano pracę przewozową na poziomie 8,67 mld pasażerokilometrów (o 1,5% większą niż w I półroczu 2010 roku). Średnia odległość przewozu pasażera wyniosła 66,2 km, a w poszczególnych miesiącach kształtowała się na poziomie od 62,1 km w marcu do 76 km w czerwcu 2011 roku. Na sieci infrastruktury kolejowej przewoźnicy osób wykonali pracę eksploatacyjną równą 71,7 mln pociągokilometrów, o 1,4 mln mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (-1,9%). Najwyższy poziom przewozów pasażerskich odnotowano w maju 2011 roku, z usług skorzystało 23,3 mln pasażerów, o 3,8% więcej niż w analogicznym miesiącu 2010 roku.

do góry