Nawigacja

Analizy i opracowania

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010 roku.

Niniejszy dokument stanowi informację obrazującą stan polskiego rynku kolejowego w 2010 roku. Raport  opracowany został w oparciu o wyniki analiz i badań realizowanych na podstawie danych oraz informacji statystycznych będących w dyspozycji Urzędu Transportu Kolejowego, przekazywanych przez funkcjonujących na rynku przedsiębiorców.
Zakres tematyczny opracowania:

  • Zmiany na rynku transportowym w państwach Unii Europejskiej.
  • Konkurencja międzygałęziowa na polskim rynku transportowym.
  • Rynek przewozów osób transportem kolejowym.
  • Rynek przewozów towarowych transportem kolejowym.
  • Rynek infrastruktury kolejowej.
  • Wielkość oraz wskaźniki efektywności rynku transportu kolejowego.
  • Licencjonowanie transportu kolejowego.
  • Ochrona praw pasażerów. 
do góry