Nawigacja

Reklamacje - kompendium wiedzy

Ile mam czasu na złożenie reklamacji?

Reklamację składa się nie później niż w terminie 1 roku od dnia, w którym zaistniało zdarzenie uzasadniające jej złożenie (czyli zwykle do 1 roku od daty podróży), z dwoma wyjątkami:

  • reklamację dotyczącą sporządzonego wezwania do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego otrzymania;
  • 7 dni – w przypadku gdy otrzymałeś wezwanie do zapłaty z tytułu braku dokumentu uprawniającego Cię do ulgi podczas przejazdu i chcesz udokumentować przewoźnikowi to uprawnienie (wraz z uwierzytelnioną kopią właściwej legitymacji lub innego dokumentu musisz w tym przypadku wnieść jeszcze opłatę manipulacyjną określoną przez przewoźnika w jego cenniku).
do góry