Nawigacja

Osoby z dziećmi i kobiety w ciąży

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Podróż osoby z dzieckiem i kobiet w ciąży

Podróżujesz koleją z dzieckiem do lat 4 lub jesteś kobietą w ciąży? Pamiętaj o przysługujących Ci prawach.

Prawa dla podróżujących z dziećmi do lat 4 lub kobiet ciężarnych:

 • prawo do miejsc siedzących (miejsca siedzące dla dziecka do lat 6 i opiekuna w przedziale oznakowanym piktogramem lub tabliczką);
 • ulga na przejazd dla dzieci do lat 4 w wysokości 100% ceny biletu klasy 2;
 • prawo do przewozu wózków dziecięcych - często odpłatne; jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, przeczytaj informację na temat przewozu bagażu (specjalnego) typu wózek dziecięcy.

Przewóz wózka dziecięcego

Przewóz wózka dziecięcego odbywa się na zasadach określonych przez przewoźników w regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt. Co do zasady przewóz wózków dziecięcych traktowany jest jako bagaż specjalny i podlega zryczałtowanej opłacie (bilet na przewóz wózka) w różnej wysokości u różnych przewoźników.

Opłata ta wynosi:

 • PKP Intercity – 5,10 zł;
 • POLREGIO Przewozy Regionalne – 7 zł;
 • Koleje Mazowieckie – bezpłatnie;
 • Koleje Dolnośląskie – 7 zł;
 • Koleje Śląskie – 5 zł;
 • Koleje Wielkopolskie – 4,50 zł;
 • Arriva RP – 4,50 zł;
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – bezpłatnie;
 • Warszawska Kolej Dojazdowa – opłata w wysokości ceny biletu strefowego (zgodnie z cennikiem jest ona zależna od strefy);
 • Szybka Kolej Miejska w Warszawie – bezpłatnie;
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna – 4 zł;
 • Koleje Małopolskie – 3 zł.

Wyjątkiem od opisanej zasady jest przewóz wózka dziecięcego przeznaczonego dla podróżującego w nim dziecka lub przewóz złożonego wózka (umieszczonego w przestrzeni nad lub pod miejscem siedzącym). Wówczas jesteśmy zwolnieni z opłat za przewóz.

 1. Wózek dziecięcy przewieziemy bezpłatnie w każdym przypadku pociągami spółki Koleje Mazowieckie, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz Szybka Kolej Miejska w Warszawie.
 2. Nosidełko, fotelik, składane łóżeczko turystyczne – przewóz bez opłat
  Wyżej wymieniony sprzęt jest traktowany jako bagaż podręczny. Pasażerom przysługuje prawo do bezpłatnego przewozu łatwo przenośnych rzeczy. W celu rozmieszczenia tych rzeczy podróżny ma prawo rozporządzać bezpłatnie przestrzenią nad i pod miejscem siedzącym.

PAMIĘTAJ:

 • Korzystając z prawa do bezpłatnego przejazdu dziecka do lat 4, upewnij się, że posiadasz dokumenty poświadczające wiek dziecka (np.: paszport, akt urodzenia, książeczkę zdrowia) oraz tzw. „bilet zerowy” wystawiony na bezpłatny przejazd uprawnionego dziecka.
 • Jeśli pociąg jest przepełniony, wyznaczone miejsca niezajęte przez opiekunów z dzieckiem do lat 6 lub kobiety w ciąży mogą być zajmowane przez innych podróżnych, jednak tylko do czasu, gdy zajdzie potrzeba zwolnienia tych miejsc podróżnym uprawnionym.
 • Przewoźnik ma obowiązek przewozu wózków dziecięcych.
 • Odpowiedzialność za przewóz wózka dziecięcego (bagażu) ponosi pasażer; przewoźnik odpowiada tylko w zakresie szkody, która powstała z jego winy.
 • Opłata za przewóz wózka (bagażu) jest opłatą zryczałtowaną, niezależną od odległości, zależną od liczby sztuk bagażu. Wyjątkiem są opłaty za przewóz wózka dziecięcego w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej – cena zależy od strefy taryfowej.
 • Wózek dziecięcy można przewozić jako bagaż specjalny w przedziale dla podróżnych z większym bagażem.
 • Istnieje konieczność bezpiecznego rozlokowania wózka dziecięcego w pociągu tak, aby przewożona rzecz nie stanowiła zagrożenia dla innych podróżnych lub ich mienia oraz nie utrudniała komunikacji.
 • Opiekunem dziecka może być tylko jedna osoba – dotyczy to miejsc siedzących dla dziecka i opiekuna oznakowanych piktogramem lub tabliczką.

CZY WIESZ, ŻE...

 • W razie wątpliwości kierownik pociągu/kontroler może zażądać od kobiety w ciąży okazania zaświadczenia lekarskiego.
 • W trosce o wygodę podróżnych w nowych oraz niektórych modernizowanych pojazdach instalowane są przewijaki dla niemowląt.
 • Niektórzy przewoźnicy oferują pasażerom oferty specjalne na zakup niektórych biletów np. na przejazdy rodzinne.

Powiązane informacje

do góry