Nawigacja

Osoby z dziećmi i kobiety w ciąży

Z 6-latkiem w pociągu. Jak jechać z ulgą?

Dziecku chodzącemu do zerówki przysługuje ulga na bilety kolejowe. By podróż ze zniżką była bezproblemowa, nie wystarczy dokument stwierdzający wiek dziecka. Jak przygotować się do podróży?

W roku kalendarzowym, w którym Twoje dziecko kończy 6 lat, od początku roku szkolnego – czyli od września – zostaje objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Innymi słowy, idzie do zerówki. Jeśli chcesz jechać z nim koleją i skorzystać z ulgi, nie wystarczy, że będziesz mieć dowolny dokument stwierdzający wiek dziecka (jest tak jedynie w przypadku młodszego dziecka). Szkoły, przedszkola czy inne placówki prowadzące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wydają jednak legitymacji szkolnych dla dzieci z zerówek. Co powinieneś zrobić?

Ulga z zaświadczeniem

Przy przejazdach koleją dziecku uczęszczającemu do zerówki przysługuje ulga ustawowa 37 proc. (a na bilety miesięczne – 49 proc.) Musi jednak posiadać w czasie przejazdu odpowiedni dokument. Jest to zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydawane przez placówkę lub plastikowa e-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jeśli chcesz jechać koleją z dzieckiem, które chodzi do zerówki i korzystać z przejazdów ulgowych, powinieneś posiadać stosowne zaświadczenie i okazywać je do kontroli razem z biletem. Jeśli zaś Twoje dziecko skończyło 6 lat, ale nie uczęszcza do zerówki, może korzystać z ulgi przejazdowej na podstawie zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej. Jeżeli będziemy pamiętać o tych prostych zasadach, tańsza podróż z dzieckiem nie powinna być problemem.

Nie masz zaświadczenia?

Sam wygląd dziecka nie może być podstawą do korzystania z uprawnień. Powinieneś mieć dla niego bilet wraz z właściwym i ważnym dokumentem. Jeśli nie masz zaświadczenia, powinieneś zakupić bilet pełnopłatny (normalny)..

Ulgi ustawowe dotyczą przejazdów na terenie Polski. W przypadku przejazdów międzynarodowych mogą być dostępne inne ulgi dla dzieci i osób młodych. Część przewoźników oferuje jednak ulgi handlowe (np. dla osób poniżej 26 roku życia czy jadącej wspólnie rodziny), których możliwe, że będziesz mógł skorzystać.

Przepisy regulujące zasady przejazdów ulgowych

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego –  art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -

Przysługujące ulgi – art. 4 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z póżn. zm.) -

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulg – § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810) -

 

do góry