Nawigacja

Osoby z dziećmi i kobiety w ciąży

Z 6-latkiem w pociągu. Jak jechać z ulgą?

Dziecku chodzącemu do zerówki przysługuje ulga na bilety kolejowe. By podróż ze zniżką była bezproblemowa, nie wystarczy dokument stwierdzający wiek dziecka. Jak przygotować się do podróży?

W roku kalendarzowym, w którym Twoje dziecko kończy 6 lat, od początku roku szkolnego – czyli od września – zostaje objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Innymi słowy, idzie do zerówki. Jeśli chcesz jechać z nim koleją i skorzystać z ulgi, nie wystarczy, że będziesz mieć dowolny dokument stwierdzający wiek dziecka (jest tak jedynie w przypadku młodszego dziecka). Szkoły, przedszkola czy inne placówki prowadzące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wydają jednak legitymacji szkolnych dla dzieci z zerówek. Co powinieneś zrobić?

Ulga z zaświadczeniem

Przy przejazdach koleją dziecku uczęszczającemu do zerówki przysługuje ulga ustawowa 37 proc. (a na bilety miesięczne – 49 proc.) Musi jednak posiadać w czasie przejazdu odpowiedni dokument. Jest to zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydawane przez placówkę.

Jeśli chcesz jechać koleją z dzieckiem, które chodzi do zerówki i korzystać z przejazdów ulgowych, powinieneś posiadać stosowne zaświadczenie i okazywać je do kontroli razem z biletem. Jeśli zaś Twoje dziecko skończyło 6 lat, ale nie uczęszcza do zerówki, może korzystać z ulgi przejazdowej na podstawie zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej. Jeżeli będziemy pamiętać o tych prostych zasadach, tańsza podróż z dzieckiem nie powinna być problemem.

Nie masz zaświadczenia?

Sam wygląd dziecka nie może być podstawą do korzystania z uprawnień. Powinieneś mieć dla niego bilet wraz z właściwym i ważnym dokumentem. Jeśli nie masz zaświadczenia, powinieneś zakupić bilet pełnopłatny (normalny). Możesz też skorzystać z dostępnych ofert handlowych danego przewoźnika dla osób młodych (np. KM-35, KŚ-26) albo oferty dla małych grup podróżujących z dzieckiem (Bilet Rodzinny w PKP Intercity).

Ulgi ustawowe dotyczą przejazdów na terenie Polski. W przypadku przejazdów międzynarodowych mogą być dostępne inne ulgi dla dzieci i osób młodych. Aby uzyskać informacje na ich temat, skontaktuj się z właściwym przewoźnikiem.

Przepisy regulujące zasady przejazdów ulgowych:

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami, art. 14 ust. 3, 3a;

Przysługujące ulgi – ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 ze zmianami, art. 4 ust. 4 pkt 2 i ust. 6;

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulg – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1427, par. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 1 pkt 2.

do góry