Nawigacja

Torowisko to nie boisko

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Torowisko to nie boisko” dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny „Torowisko to nie boisko” skierowany do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Celem konkursu było zachęcenie do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

Otrzymaliśmy wiele przepięknych, kolorowych prac, wykonanych m.in. technikami malarskimi i rysunkowymi. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Jury starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić dzieła młodych artystów, biorąc pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie i pomysłowość dzieci oraz wartości estetyczne przesłanych dzieł i ich zgodność z tematyką konkursu. Ostatecznie wybraliśmy 10 zwycięskich prac.

W wyróżnionych szkołach przeprowadzimy wśród dzieci zajęcia dotyczące bezpiecznych zachowań na obszarach kolejowych i wręczymy im m.in. kamizelki odblaskowe. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram zajęć.

Termin

Placówka

Miejscowość

maj 2017 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Brok

czerwiec 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 30

Częstochowa
czerwiec 2017 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Kamieńsk

czerwiec 2017 r.

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

Kamienna

czerwiec 2017 r.

Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu

Józefosław

 

 

 

  • Prace nadesłane na konkurs
  • Prace nadesłane na konkurs
  • Komisja konkursowa
  • Prace plastyczne
do góry