Nawigacja

Zalecenia bezpieczeństwa

Zalecenia bezpieczeństwa

Zalecenia bezpieczeństwa (inaczej rekomendacje bezpieczeństwa), to jeden ze środków służących stałemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego,  w oparciu o wnioski wyciągane z poważnych wypadków, wypadków i incydentów, które miały miejsce na krajowej lub europejskiej sieci kolejowej.

Zalecenia bezpieczeństwa wydawane są przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK), która pełni rolę krajowego organu dochodzeniowego w świetle przepisów dyrektywy 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei.

W przypadku certyfikowanych przewoźników kolejowych i autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, procedury zapewniające, że zalecenia organu dochodzeniowego traktowane są we właściwy sposób, stanowią element przyjętych przez te podmioty systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), zgodnie z wymogiem doskonalenia zawartym w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 2018/762 ustanawiającym wspólne metody oceny bezpieczeństwa.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), jako krajowa władza bezpieczeństwa, wykonuje zadania związane z wydanymi zaleceniami bezpieczeństwa na mocy ustawy o transporcie kolejowym. W ramach tych czynności Prezes UTK jest zobowiązany do analizy, realizacji bądź przekazania zaleceń, a także do sprawowania nadzoru nad ich wykonaniem przez podmioty rynku kolejowego i corocznego przekazywania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych informacji na temat ich realizacji.

Prezes UTK wypełniając powyższe obowiązki, dba, aby rekomendacje były właściwie kierowane oraz prawidłowo wdrażane i konsekwentnie realizowane przez ich adresatów.

Wszelkie pytania dotyczące zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej zalecenia@utk.gov.pl bądź poprzez kontakt za pośrednictwem infolinii: tel. 22 749 15 67. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00.

Zalecenia bezpieczeństwa dotyczące 2023 r. dodstępne są na stronie: https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw/zalecenia-pkbwk-2023-r

do góry