Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kwalifikowanie przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego.

20.11.2011

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przewoźników kolejowych, dotyczącymi kwalifikowania krajowych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, Urząd Transportu Kolejowego informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13):

 • do wojewódzkich przewozów pasażerskich zaliczamy - przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji
  w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niż przewozy gminne, powiatowe i międzywojewódzkie (art. 4 ust 1 pkt 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym),
 • do międzywojewódzkich przewozów pasażerskich zaliczamy - przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy województwa; inne niż przewozy gminne, powiatowe i wojewódzkie” (art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy
  o publicznym transporcie zbiorowym).

W myśl zapisów ww. ustawy przypisanie poszczególnych przewozów (pociągów) w transporcie kolejowym odbywać się będzie w następujący sposób:

 • rozpoczynające, realizujące i kończące bieg w tym samym województwie – wojewódzkie,
 • rozpoczynające i kończące bieg w tym samym województwie, których trasa przebiega przez województwo sąsiednie (więcej niż jedną stację umożliwiającą przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu) - międzywojewódzkie,
 • rozpoczynające bieg w województwie właściwym, a kończące w województwie sąsiednim, nie dalej niż na pierwszej stacji umożliwiającej przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie pociągu oraz przewóz powrotny – wojewódzkie,
 • rozpoczynające bieg w województwie właściwym, a kończące w województwie sąsiednim, dalej niż na pierwszej stacji umożliwiającej przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie pociągu oraz przewóz powrotny – międzywojewódzkie,
 • rozpoczynające bieg w województwie sąsiednim, nie dalej niż na pierwszej stacji,
  a kończące w województwie właściwym – wojewódzkie,
 • rozpoczynające bieg w województwie sąsiednim, ze stacji dalszej niż pierwsza, a kończące w województwie właściwym – międzywojewódzkie,
 • rozpoczynające bieg w województwie sąsiednim, nie dalej niż na pierwszej stacji, kontynuujące przejazd przez województwo właściwe i kończące bieg w województwie sąsiednim, nie dalej niż na pierwszej stacji – wojewódzkie.

 

W przypadku dalszych wątpliwości związanych z kwalifikowaniem przewozów pasażerskich oraz interpretacją zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, prosimy o kontakt
z Departamentem Regulacji Rynku Kolejowego w Urzędzie Transportu Kolejowego, tel. 22 630-18-45 w godzinach 8:15-16:15 (poniedziałek – piątek) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej trm@utk.gov.pl.  

do góry