Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Opinia techniczna ERA ws. kolorystyki znaków graficznych dotyczących osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wskazanych w TSI PRM.

26.09.2011

Europejska Agencja Kolejowa na wniosek Komisji Europejskiej opublikowała opinię techniczną w sprawie kolorystyki znaków graficznych dotyczących osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wskazanych w załączniku N do Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” (TSI PRM).

 

 

Przedstawiona opinia dotyczy wątpliwości w zakresie kolorystyki:

  • międzynarodowego znaku wózka inwalidzkiego,
  • znaku pętli indukcyjnej,
  • znaku możliwości uzyskania pomocy lub zasięgnięcia informacji,
  • znaku wezwania pomocy,
  • znaku miejsca uprzywilejowanego

Zgodnie z treścią przedmiotowej opinii, wymagania TSI PRM w zakresie określenia kolorystyki wskazanych powyżej znaków graficznych są zbyt restrykcyjne i muszą być zmienione w ramach zaplanowanego procesu modyfikacji TSI PRM. W treści opinii ERA proponuje równocześnie rozwiązania które powinny być stosowane w okresie przejściowym, to znaczy do czasu modyfikacji dokumentu TSI PRM.

Treść Opinii technicznej dostępna jest w witrynie internetowej UTK, w zakładce Współpraca Międzynarodowa / Prawo Wspólnotowe (Link).

do góry