Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacja ERA w sprawie zmian w TSI Ruch kolejowy i decyzji o rejestrze taboru

12.09.2011

Europejska Agencja Kolejowa (ERA) wydała rekomendację dla Komisji Europejskiej w sprawie połączenia Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) w zakresie podsystemu „Ruch Kolejowy” w jedną wspólną specyfikację dla kolei konwencjonalnych (CR) i kolei wysokich prędkości (HS). Treść dotychczasowych odrębnych specyfikacji dla obydwu systemów była w większości zbieżna, co przesądziło o decyzji w sprawie opracowania jednego dokumentu. Zakres geograficzny stosowania nowego TSI „Ruch kolejowy” w państwach członkowskich będzie identyczny z zakresem stosowania dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności kolei w poszczególnych państwach i zastosowanie będą miały również te same wyłączenia.

Przy okazji zmian we wspomnianym TSI Europejska Agencja Kolejowa zaproponowała również przeniesienie niektórych wytycznych w zakresie numeracji taboru do decyzji Komisji Europejskiej 2007/756 o wspólnej specyfikacji dla rejestrów taboru. Umożliwi to uporządkowanie przepisów prawa i ułatwi rozumienie jego zapisów. W TSI „Ruch kolejowy” pozostaną jedynie informacje związane z dopuszczeniem pojazdów do eksploatacji tj. obowiązek posiadania numeru EVN, sposób jego nanoszenia na pojazdy oraz schemat oznaczania dopuszczeń danego pojazdu w innych krajach członkowskich, w przypadku gdy nie jest on z mocy prawa dopuszczony w całej Unii Europejskiej. Natomiast wszystkie informacje dotyczące struktury europejskiego numeru pojazdu, wyliczania sumy kontrolnej, oznaczenia dysponenta i znaczeń poszczególnych kodów zostaną przeniesione do załącznika 6 i 6a decyzji 2007/756 Komisji Europejskiej o wspólnej specyfikacji dla rejestrów taboru.

Rekomendacja została przekazana Komisji Europejskiej, która podejmie dalsze prace w celu przyjęcia odpowiednich zmian w unijnym prawodawstwie. Treść projektów nowych wersji dokumentów jest dostępna na stronach Urzędu Transportu Kolejowego w dziale Współpraca Międzynarodowa / Projekty aktów prawnych
 

do góry