Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK walczy z nagminną „jazdą na sygnał zastępczy”

17.08.2016

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na sieci zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe odnotowano wzrost średniej długości okresu stosowania sygnałów zastępczych o ponad 80%. Na początku sierpnia 2016 r. w 12 lokalizacjach ruch pociągów prowadzony był na sygnał zastępczy dłużej niż 60 dni, czyli powyżej tej średniej.  W skrajnym przypadku, na stacji Bydgoszcz Emilianowo, przekroczył jeden rok.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zażądał od PKP PLK, by w ciągu siedmiu dni udzieliło szczegółowych wyjaśnień na temat technicznych lub organizacyjnych przyczyn uzasadniających tak długie prowadzenie ruchu w oparciu o sygnały zastępcze. Oczekiwane jest także przedstawienie  podjętych w tym zakresie środków zaradczych. Ponadto zostaną przeprowadzone działania nadzorcze na wybranych posterunkach, na których stosuje się prowadzenie ruchu pociągów na sygnał zastępczy.

Sygnał zastępczy w ruchu kolejowym jest stosowany w przypadku braku możliwości podania sygnału zezwalającego na semaforze. Podczas prowadzenia ruchu pociągów przy użyciu sygnału zastępczego bezpieczeństwo jazdy zależy głównie od właściwego postępowania pracowników personelu obsługi. W przypadku wystąpienia błędu ludzkiego może to doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia, a w konsekwencji do incydentu, wypadku lub poważnego wypadku kolejowego.

Kontrole prowadzone przez UTK służą podniesieniu jakości utrzymania infrastruktury kolejowej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

do góry