Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wygaśnięcie 10 licencji w związku z połączeniem w DB Schenker Rail Polska S.A

01.08.2011

W związku istotnymi zmianami mającymi wpływ na sytuację prawną przewoźników kolejowych, tj. połączenie w wyniku przejęcia przez DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą  w Zabrzu ul. Wolności 337, następujących spółek:

 1. East West Railways Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 3,
 2. DB Schenker Rail Zabrze S.A., z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 337, 
 3. DB Schenker Rail Rybnik S.A., z siedzibą w Rybniku, ul. Kłokocińska 51,
 4. Nadwiślański Zakład Transportu Kolejowego Sp. z o.o., z siedzibą w Woli, ul. Przemysłowa 6,
 5. Trawipol Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Piastowska 2,
 6. Energoport Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, ul. Kłokocińska 51,
 7. Przedsiębiorstwo Usług Transportowych TRANS PAK Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie, ul. Kazimierska 45,

oraz na wniosek Spółki DB Schenker Rail Polska S.A. o wycofanie z obiegu prawnego licencji wydanych dla  tych Spółek, Prezes UTK podjął następujące decyzje:

 •  Nr TRM/900/05/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji Nr WPO/123/2005
  na wykonywanie przewozów, kolejowych osób, udzielonej przez Prezesa UTK w dniu 12 września 2005 r.  „PCC Rail SZCZAKOWA” S.A., zmienionej decyzją Nr TRM/900/01/07 z dnia 15 marca 2007 r. na PCC RAIL S.A. w związku ze zmianą firmy przedsiębiorcy oraz zmienionej decyzją Nr TRM/900/03/10 z dnia 19 lutego 2010 r. na DB Schenker Rail  Polska S.A.,:
 • Nr TRM/901/09/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji Nr WPR/162/2008
  na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, udzielonej przez Prezesa UTK w dniu 5 maja 2008 r. East West Railways Sp. z o.o.,
 • Nr TRM/902/09/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji Nr UPT/163/2008
  na udostępnianie pojazdów trakcyjnych/świadczenie usług trakcyjnych, udzielonej przez Prezesa UTK
  w dniu 5 maja 2008 r. East West Railways Sp. z o.o.,
 • Nr TRM/901/10/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji Nr WPR/017/2003
  na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, udzielonej przez Prezesa UTK Przedsiębiorstwu  Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w dniu 28 listopada 2003 r., zmienionej decyzją Nr TRM/901/02/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w związku ze zmianą firmy przedsiębiorcy na PCC Rail Rybnik oraz zmienionej decyzją Nr TRM/901/09/10 z dnia 19 lutego 2010 r., w związku ze zmianą firmy przedsiębiorcy
  na DB Schenker Rail Rybnik S.A.,   
 • Nr TRM/902/08/11, z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji Nr UPT/031/2004
  na udostępnianie pojazdów trakcyjnych/świadczenie usług trakcyjnych, udzielonej przez Prezesa UTK Przedsiębiorstwu Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w dniu 27 stycznia 2004 r., zmienionej decyzją Nr TRM/902/02/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w związku ze zmianą firmy przedsiębiorcy na PCC Rail Rybnik oraz zmienionej decyzją Nr TRM/902/10/10 z dnia 19 lutego 2010 r.,w związku
  ze zmianą firmy przedsiębiorcy na DB Schenker Rail Rybnik S.A.,
 • Nr TRM/900/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji Nr WPO/080/2004
  na wykonywanie przewozów kolejowych osób, udzielonej przez Prezesa UTK Przedsiębiorstwu Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w dniu 10 listopada  2004 r., zmienionej decyzją
  Nr TRM/900/03/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w związku ze zmianą firmy przedsiębiorcy
  na PCC Rail Rybnik oraz zmienionej decyzją  Nr TRM/900/04/10 z dnia 19 lutego 2010 r.,
  w związku ze zmianą firmy przedsiębiorcy na DB Schenker Rail Rybnik S.A.,
 • Nr TRM/901/11/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji NrWPR/009/2003,
  na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy udzielonej przez Prezesa UTK w dniu
  8 października 2003 r., udzielonej przez  Prezesa UTK przedsiębiorcy Nadwiślański Zakład Górniczego Transportu Kolejowego Sp. z o.o.,  zmienionej decyzją Nr TRM/901/02/07 z dnia 20 marca 2007 r.,
  w związku ze zmianą firmy oraz adresu siedziby przedsiębiorcy na Nadwiślański Zakład Transportu Kolejowego Sp. z o.o.,
 • Nr TRM/902/10/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie  licencji Nr UPT/010/2003
  na udostępnianie pojazdów trakcyjnych/świadczenie usług trakcyjnych, udzielonej przez  Prezesa UTK przedsiębiorcy Nadwiślański Zakład Górniczego Transportu Kolejowego Sp. z o.o., w dniu 8 października 2003 r., zmienionej decyzją Nr TRM/902/02/07 z dnia 20 marca 2007 r., w związku ze zmianą firmy oraz adresu siedziby przedsiębiorcy na Nadwiślański Zakład Transportu Kolejowego Sp. z o.o.,
 • Nr TRM/901/11/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji Nr WPR/021/2003,
  na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, udzielonej w dniu 28 listopada 2003 r., przez  Prezesa UTK Przedsiębiorstwu Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o., zmienionej decyzją
  Nr TRM/901/06/07 z dnia 22 czerwca 2007 r., w związku z połączeniem z innym przewoźnikiem i zmianą firmy przedsiębiorcy na Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A. oraz zmienionej decyzją
  Nr TRM/901/15/10 z dnia 28 maja 2010 r., w związku ze zmianą firmy przedsiębiorcy na DB Schenker Rail Zabrze S.A.,
 • Nr TRM/902/11/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., stwierdzono wygaśnięcie licencji Nr UPT/022/2003,
  na udostępnianie pojazdów trakcyjnych/świadczenie usług trakcyjnych, udzielonej w dniu 28 listopada
  2003 r., przez  Prezesa UTK Przedsiębiorstwu Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o., zmienionej decyzją Nr TRM/902/05/07 z dnia 22 czerwca 2007 r., w związku z połączeniem z innym przewoźnikiem i zmianą firmy przedsiębiorcy na Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A. oraz zmienionej decyzją Nr TRM/902/17/10 z dnia 28 maja 2010 r. w związku ze zmianą firmy przedsiębiorcy
  na DB Schenker Rail Zabrze S.A.

DB Schenker Rail Polska S.A. jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na przewozie kolejowym rzeczy i na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych/świadczeniu usług trakcyjnych na podstawie licencji Nr WPR/121/2005 i Nr UPT/122/2005, udzielonych przez  Prezesa UTK w dniu 6 września 2005 r. oraz Certyfikatu Bezpieczeństwa Nr 1120100013 – wydanego w dniu 10 września 2010 r. w części A i Nr 1220100011 – wydanego w dniu 24 listopada 2010 r. w części B. 

do góry