Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił skargę Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych

09.08.2016

28 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w całości dwie skargi Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych na postanowienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Dotyczyły one postepowań administracyjnych wobec PKP Cargo S.A. o zapewnienie niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury. Postanowienia ograniczały prawo wglądu tej organizacji do materiału dowodowego, który stanowił tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Cargo S.A.

W orzeczeniach Sąd podzielił argumentację Prezesa UTK, że część informacji w pismach PKP Cargo S.A. została prawidłowo objęta klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa.

Z orzeczeniami można zapoznać się w dziale Orzeczenia.

do góry