Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR)

27.07.2016

8 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych NVR (Dz. U. z 2016 r., poz. 988). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1063), które zostało uchylone 1 marca 2016 r. w wyniku zmiany ustawy o transporcie kolejowym.

Nowe rozporządzenie w dużej mierze bazuje na przepisach dotychczasowego, wprowadza jednak zmiany wynikające z praktyki stosowania obecnych przepisów. W nowym rozporządzeniu zmieniono wzór standardowego formularza wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych, sprecyzowano wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosków składanych w sprawach związanych z: nadaniem europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN), zmianą danych w NVR, wycofaniem pojazdu z eksploatacji oraz określono zasady dotyczące sposobu rezerwacji EVN. Wprowadzenie tego ostatniego rozwiązania było postulatem zgłaszanym przez przedsiębiorstwa kolejowe, szczególnie przez przewoźników pasażerskich.

Aktualne informacje o procedurach związanych z nadaniem numeru EVN i zmianą danych zawartych w NVR są dostępne na stronie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Rynek wyrobów kolejowych. Znajdują się tam również wzory wniosków i formularzy przydatnych przy rejestracji pojazdu w NVR.

do góry