Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejeździe w Pszczynie

07.07.2016

Kilkukrotnie doszło do awaryjnego zatrzymania pociągu na ruchliwym przejeździe kolejowym w Pszczynie, zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Z uwagi na brak powiązania sygnalizacji z systemem przejazdowym samochody oczekując przed skrzyżowaniem na zielone światło blokują tory kolejowe, co może wywołać zagrożenie dla bezpieczeństwa, zarówno w ruchu drogowym, jak i w kolejowym.
Przejazd drogowo-kolejowy w Pszczynie jest przejazdem kategorii A o dużym natężeniu ruchu, po którym pociągi mogą poruszać się z prędkością do 120 km/godz. Kontroli przejazdu dokonano w związku z kilkukrotną koniecznością zatrzymania pociągów z powodu zablokowanego przejazdu przez samochody zatrzymujące się na tym przejeździe. Kierujący pojazdami nie byli w stanie go opuścić z uwagi na sąsiadujące z przejazdem skrzyżowanie z sygnalizacją z drogą krajową DK1.
W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu, związane z jego stanem technicznym. Wątpliwości kontrolerów wzbudził między innymi brak prawidłowego oznakowania poziomego, nierówne ułożenie oraz szczeliny i wykruszenie płyt przejazdowych, brak przytwierdzenia części kątowników do płyt i liczne pęknięcia w nawierzchni asfaltowej. Zakwestionowano również część zapisów w metryce przejazdowej oraz nieprawidłowości w regulaminie obsługi przejazdu dotyczących warunków szczegółowych użycia sygnału RADIO-STOP.
Celem działań Urzędu Transportu Kolejowego jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych, eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

 

  • Pęknięcia w naweirzchni asfaltowej na przejeździe kolejowym w Pszczynie
  • Widok skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Na pierwszym planie kątowniki nieprawidłowo przytwierdzone do płyt betonowych
do góry