Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zmian w dopuszczonych do eksploatacji typach wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa

27.06.2016

Zmiany o charakterze technicznym, eksploatacyjnym lub organizacyjnym  w wyrobach, na które wydano świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, podlegają ocenie ich wpływu na bezpieczeństwo systemu kolejowego. Obowiązek taki spoczywa na podmiocie wprowadzającym zmianę. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na bezpieczeństwo, nie istnieje konieczność stosowania procesu zarządzania ryzykiem. Konieczność ta istnieje natomiast w przypadku, gdy projektowana zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego. Obowiązek uzyskania nowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu jest przy tym zależny od wyników procesu oceny ryzyka.

do góry