Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Prezesa UTK z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie czasu pracy maszynistów

16.06.2016

14 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie p.o. Prezesa UTK Ignacego Góry z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy.

Celem spotkania było omówienie głównych  problemów stwierdzanych podczas kontroli czasu pracy maszynistów i osób prowadzących pojazdy kolejowe. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie dotyczące wielokrotnego zatrudniania maszynistów przez kilku pracodawców i trudności związane z zachowaniem odpowiedniego odpoczynku, a także zagadnienie wliczania do godzin pracy czasu dojazdu maszynistów.

Zdaniem przedstawicieli UTK oraz PIP niezbędne jest podejmowanie dalszych czynności, które wyeliminują nieprawidłowości. Kontynuowane będą również spotkania na temat propozycji rozwiązania zauważonych problemów. 

do góry