Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie między Prezesem UTK a Przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w sprawie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

03.06.2016

3 czerwca 2016 r. Ignacy Góra p.o. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Tadeusz Ryś Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawarte porozumienie ma na celu wspólne działanie stron na rzecz rozwoju i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Odbywać się to będzie m.in. poprzez prowadzenie działań w oparciu o wspólne zasady oraz wymianę informacji i dobrych praktyk dotyczących nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe.

W oparciu o zapisy porozumienia Urząd Transportu Kolejowego oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych uzyskają wzajemny dostęp do baz danych dotyczących zdarzeń kolejowych, będą wymieniać informacje o narzędziach nadzorczych, ich efektywności, a także doświadczenia w nadzorowaniu postępowań prowadzonych przez komisje kolejowe. Ponadto na podstawie porozumienia strony zapewnią sobie wzajemny dostęp do informacji o prowadzonych szkoleniach.

Prezes UTK I. Góra oraz Przewodniczący PKBWK T. Ryś podpisują porozumienie

Po podpisaniu porozumienia