Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich - pierwszy kwartał 2016 r.

01.06.2016

W I kwartale 2016 r. punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 93,89% i poprawiła się w stosunku do IV kwartału 2015 r., kiedy wynosiła 91,92%. W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 421,8 tys. pociągów (o ok. 1,4 tys. więcej niż w IV kwartale 2015 r.). Średni czas opóźnień pociągów w chwili przybycia do celu (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 8 minut 50 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione na przybyciu do 5 minut – 65,1% (48,1 tysiąca) oraz opóźnione w momencie przybycia od 5 do 60 minut 33,0% (24,4 tysiąca). Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w I kwartale odwołali 581 pociągów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności przewozów pasażerskich w I kwartale 2016 r. Dodatkowo przedstawione zostały informacje o punktualności poszczególnych przewoźników na wybranych stacjach pośrednich. Dane znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

Punktualność przewozów pasażerskich w 2016 r.

do góry