Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola przewoźnika Rail Polska w związku z wykolejeniem wagonów

19.05.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego rozpoczęli kontrolę spółki Rail Polska w związku z wykolejeniem 11 wagonów oraz rozerwaniem pociągu towarowego tego przewoźnika, do którego doszło 13 maja 2016 r. Zdarzenie miało miejsce na stacji Sośnie Ostrowskie na linii nr 355 Ostrów Wielkopolski-Grabowno Wielkie.

Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa Prezes UTK podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli odbywającej się w oparciu o szczególne zasady. Zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tego typu kontrole mogą odbywać się:

  • bez uprzedniego zawiadomienia i wpisu do książki kontroli,
  • wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowej, bez przedstawiania upoważnienia,
  • bez obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
  • bez ograniczeń czasu jej trwania.

Ponadto w takich przypadkach dopuszczalne jest równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli.

Celem kontroli jest ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem spółki Rail Polska oraz prawidłowości utrzymania wagonów towarowych eksploatowanych przez przewoźnika.

 

 

do góry