Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na kolei podczas prac inwestycyjnych

22.04.2016

20 kwietnia 2016 r. obradował zespół zadaniowy do spraw monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.

Spotkanie poświęcono zdarzeniom, które miały miejsce podczas wykonywania prac modernizacyjnych na liniach kolejowych oraz powstały w wyniku przewozów realizowanych przez małych i średnich przewoźników.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele:

  • podmiotów, u których w ubiegłym roku odnotowano zdarzenia spowodowane m.in. złym stanem technicznym pojazdów lub niewłaściwą organizacją robót,
  • przewoźników, u których w ubiegłym roku odnotowano zdarzenia spowodowane m.in. minięciem sygnału „Stój” lub złym stanem technicznym wagonów, pojazdów kolejowych oraz pożarem w pojeździe trakcyjnym.

Podczas spotkania omówiono przyczyny występowania zdarzeń oraz podejmowane przez przedsiębiorstwa działania systemowe i inicjatywy ukierunkowane na obniżenie poziomu ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Zobowiązano przedstawicieli spółek do przedstawienia szczegółowych i wyczerpujących informacji dotyczących zdarzeń, których przyczyny związane były z pracownikami lub pojazdami, w szczególności:

  • opisu ich przyczyn i okoliczności,
  • opisu podjętych środków zaradczych,
  • informacji o planowanych do wprowadzenia lub wprowadzonych rozwiązaniach systemowych zmierzających do wyeliminowania tego rodzaju zdarzeń.

Zespół działający przy Prezesie UTK będzie kontynuował swoje działania, których celem jest bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i reagowanie na wszelkie niepokojące sytuacje. Rolą zespołu jest również takie oddziaływanie na rynek, aby podmioty z wyprzedzeniem reagowały na pojawiające się nieprawidłowości i stosowały działania zapobiegawcze.

 

 

do góry