Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia ruchu kolejowego na bocznicy PCC Intermodal

08.04.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów dotyczących obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej spółki PCC Intermodal w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Użytkownik bocznicy został zobowiązany do wprowadzenia ograniczeń ruchu kolejowego na bocznicy położonej na linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska–Dębica. Nieprawidłowości polegały na:

  • eksploatacji bocznicy kolejowej od 29 kwietnia 2014 r. do 21 stycznia 2016 r. bez świadectwa bezpieczeństwa,
  • braku świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,
  • braku opracowanego regulamin pracy bocznicy kolejowej,
  • braku przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne i zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej,
  • nieprowadzeniu wewnętrznej dokumentacji kontrolnej dotyczącej diagnostyki eksploatowanej infrastruktury torowej.

Celem działań UTK jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego m.in. na terenie bocznic kolejowych i eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z ich eksploatacją.

O obowiązkach użytkowników bocznic kolejowych przypominamy w artykule zamieszczonym tutaj.

do góry