Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nakaz usunięcia nieprawidłowości na przejeździe kolejowym

04.04.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję, w której nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskim Liniom Kolejowym SA usunięcie nieprawidłowości na przejeździe kolejowym kat. „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej), położonym na linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna. Podczas kontroli na przejeździe stwierdzono, że zbyt blisko rosnące drzewa i krzewy  zagrażają bezpieczeństwu ruchu kolejowego.

Celem działań Prezesa UTK jest zobligowanie zarządców do systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury przejazdowej.

W 2014 r. inspektorzy UTK skontrolowali 235 przejazdów, w 2015 r. – 459, w styczniu i lutym br. 59 przejazdów.

do góry