Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczniejszy przejazd na linii kolejowej Katowice Ligota-Gliwice

18.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „A” (z rogatkami i obsługą na miejscu) na linii nr 141 Katowice Ligota-Gliwice. Stwierdzono, że PKP PLK, zarządca infrastruktury wykonał zalecenia z wcześniejszej kontroli i usunął stwierdzone nieprawidłowości, w tym m.in.:

  • umieścił przed przejazdem znak G-2 „sieć pod napięciem”,
  • naprawił sygnalizatory drogowe z obu stron przejazdu,
  • usunął roślinność utrudniającą widoczność.

 

 

 

Działania UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury przejazdowej.

W ramach nadzoru nad stanem technicznym, utrzymaniem, właściwą sygnalizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowych w 2015 r. inspektorzy urzędu skontrolowali 459 przejazdów kolejowych. Dla porównania w całym 2014 r. – 235 przejazdów.

 

  • Drzewa i krzewy ograniczające widoczność
  • Przywrócona widoczność
  • Brak wygrodzenia, brak znaku G-2 oraz niesprawne urządzenia przejazdowe
  • Wygrodzony przejazd, uzupełniony znak G-2 oraz sprawne urządzenia przejazdowe
  • Zanieczyszczone żłobki
  • Czyste żłobki
do góry