Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich w IV kwartale 2015 roku

04.03.2016

W IV kwartale 2015 r. punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 91,92% i poprawiła się w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy wynosiła 89,94%. 

W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 420,4 tys. pociągów o ok. 16 tys. więcej niż w III kwartale 2015 roku.

Średni czas opóźnień pociągów w chwili przybycia do celu (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 8 minut i 17 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione w momencie przybycia do 5 minut – 64,7% (62,3 tys.), natomiast pociągi opóźnione w momencie przybycia od 5 do 60 minut stanowiły 33,9% (32,6 tys.) wszystkich opóźnionych pociągów.

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w IV kwartale odwołali 551 pociągów.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności przewozów pasażerskich za IV kwartał 2015 r. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna > Punktualność przewozów pasażerskich w 2015 roku

do góry