Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na przejazdach linii kolejowych Kalety–Wrocław Mikołajów i Jełowa–Kluczbork

03.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę przejazdów kolejowych: kategorii D (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej), położonego na linii kolejowej nr 293 Jełowa–Kluczbork oraz przejazdu kolejowego kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei) na linii kolejowej nr 143 Kalety–Wrocław Mikołajów. Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości nakazano zarządcy infrastruktury, spółce PKP Polskie Linie Kolejowe wskazanie oraz natychmiastowe wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych.

Stwierdzono m.in.:

  • nieprawidłowe oznakowanie przejazdów od strony dróg i torów,
  • niezapewnienie wymaganych warunków widoczności,
  • brak słupków prowadzących do przejazdów,
  • nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni drogowej i żłobków na przejazdach,
  • dokonywanie zmian zapisów w metrykach przejazdów bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi,
  • nieprawidłowe utrzymanie gruntów w sąsiedztwie linii kolejowych – zadrzewienie i zakrzewienie, w tym drzewa i krzewy rosnące w odległości wpływającej na widoczność na przejazdach,
  • nieskuteczność działania odpowiednich działów nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej,
  • niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych UTK.

Decyzja urzędu o wprowadzeniu ograniczeń eksploatacyjnych podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania, na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym na zarządcę może być nałożona kara pieniężna w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

do góry