Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Lubartów

02.03.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) oraz zasilanie awaryjne tych urządzeń na stacji Lubartów, na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Płn.

Stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na:

  • braku urządzeń blokady liniowej i kontroli niezajętości toru,
  • nieprawidłowo wyznaczonym zasadniczym położeniu zwrotnic rozjazdów oraz granic torów stacyjnych,
  • nieprawidłowym prowadzeniu miesięcznych harmonogramów konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • nieprzestrzeganiu przez personel obsługi technicznej zasad prowadzenia robót utrzymania w urządzeniach srk.

Nieprawidłowości naruszają przepisy ustawy o transporcie kolejowym, procedury prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), a także wewnętrzne przepisy zarządcy infrastruktury.

Prezes UTK zobowiązał spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Lublinie do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, nakazał sprawdzenie, czy podobne nieprawidłowości nie występują w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich stwierdzenia, natychmiastowe usunięcie.

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów UTK służą podniesieniu jakości utrzymania infrastruktury kolejowej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.