Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowych na linii nr 293 Jełowa – Kluczbork

19.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan techniczny przejazdów kolejowych kategorii D (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii nr 293 Jełowa – Kluczbork, zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Stwierdzili liczne nieprawidłowości na przejazdach krzyżujących się z drogami powiatowymi Jełowa – Budkowice i Bierdzany – Murów w województwie opolskim, które dotyczyły m.in.:

  • niezapewnienia wymaganych warunków widoczności,
  • nieprawidłowego utrzymania nawierzchni na przejazdach (uszkodzone i niestabilne płyty przejazdowe bez kątowników),
  • nieprawidłowego utrzymania nawierzchni drogowej na dojeździe do przejazdów (ubytki, pęknięcia i nierówności),
  • nieprawidłowego oznakowania przejazdów,
  • braku słupków prowadzących na dojeździe do przejazdu,
  • nieprawidłowego utrzymania żłobków na przejeździe,
  • usytuowania drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego,  
  • nieprawidłowego prowadzenia metryk przejazdów,
  • nieskutecznego działania odpowiednich organów wewnętrznego nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej.

Działania UTK mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych oraz zobligowanie zarządców do ciągłego i systematycznego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury przejazdowej.

W ramach nadzoru nad stanem technicznym, utrzymaniem, właściwą sygnalizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowych w 2015 r. inspektorzy urzędu skontrolowali 459 przejazdów kolejowych. Dla porównania w całym 2014 r. – 235 przejazdów.

  

Przekrzywiony znak STOP                                                           Znak „krzyż św. Andrzeja” leżący w odległości 10 m od przejazdu

   

Usytuowanie drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m   Nieczytelne znaki poziome