Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Piła Główna

04.02.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę stanu technicznego i procesu utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Piła Główna.  

W wyniku kontroli stwierdzono m.in.:

  • brak terminowej realizacji wszystkich zaleceń zawartych w protokołach diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • brak opisów lub nieczytelne opisy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (tarcz manewrowych i napędów zwrotnicowych) uniemożliwiające jednoznaczną identyfikację urządzeń w terenie,
  • niejednoznaczne wskazania położenia zwrotnic w rozjeździe dla danej drogi przebiegu,
  • niepełną i nieczytelną dokumentację techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym, wewnętrzne przepisy zarządcy dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

W wyniku kontroli nakazano spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie usunięcie nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach.

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów UTK służą podniesieniu jakości utrzymania infrastruktury kolejowej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry