Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja 2011/155/UE w sprawie publikacji dokumentu referencyjnego i administrowania dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

11.03.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Komisji  z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie publikacji dokumentu referencyjnego i administrowania dokumentem referencyjnym, o którym mowa w art. 27 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Dokument referencyjny umożliwia klasyfikację przepisów krajowych, stosowanych przez państwa członkowskie w procesie dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych i ukierunkowany jest na uporządkowanie i uproszczenie przedmiotowej procedury.

 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 kwietnia 2011 r.

 

Treść decyzji dostępna jest w witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego (LINK)

do góry