Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wadliwe świadectwo sprawności technicznej wagonu pasażerskiego

21.01.2016

14 stycznia 2016 r. inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali pociąg PKP Intercity „Barnim” relacji Szczecin Główny – Katowice.

Stwierdzono, że świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego w wagonie pasażerskim pociągu „Barnim” nie zawierało wymaganych zapisów o osobie wystawiającej dokument, tj. jej imienia i nazwiska, podpisu i stanowiska służbowego.

Dokument potwierdzający sprawność techniczną pojazdu, jeżeli wypełniony został niestarannie, należy określić jako nieidentyfikowalny. Nieprawidłowo wystawione świadectwo sprawności technicznej nie ma mocy prawnej. Brak podpisu osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu nie pozwala stwierdzić, czy eksploatowany pojazd jest sprawny technicznie, a także czy świadectwo jest autentyczne pod względem zawartych w nim zapisów.

Niedopatrzenie to świadczy o braku właściwego nadzoru przewoźnika nad dokumentami związanymi z utrzymaniem pojazdów kolejowych, a brak nadzoru ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Podczas kontroli stwierdzono, że pojazdy kolejowe są eksploatowane z niesprawną pneumatyką drzwi między wagonami, nieczynnymi toaletami i niesprawnym urządzeniem zamykającym drzwi toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

Przewoźnik naruszył przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych,
  • ustawy o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.

Podejmowane przez Urząd działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych, zapewnienie odpowiedniego komfortu podróży i wzrost konkurencyjności transportu kolejowego.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry