Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Braki w przygotowaniu do pracy w warunkach zimowych

18.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali przygotowanie zarządcy infrastruktury kolejowej, spółki PMT Linie Kolejowe, do pracy w warunkach zimowych.

Stwierdzono, że pracownicy spółki nie podejmowali wystarczających działań w tym zakresie i nie uwzględnili w Regulaminie Akcji Zimowej 2015/2016 wymogów:

  • zaopatrzenia w materiały, narzędzia, sprzęt, odzież ochronną i części zamienne,
  • zatrudniania i szkolenia, opieki lekarskiej własnych i ewentualnie dodatkowych pracowników oraz zapewnienia im warunków socjalno-bytowych.

Naruszono przepisy:

  • punkt U.2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. L 327/13 z 11 grudnia 2010 r.),
  • art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.),
  • przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury kolejowej.

Niestosowanie przez zarządcę infrastruktury kolejowej procedur określających sposób zarządzania bezpieczeństwem, w tym niepełne przygotowanie do pracy w warunkach zimowych może powodować niewłaściwą eksploatację kolei i obniżać bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Celem działań Urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego i poszerzenie wiedzy uczestników rynku kolejowego co do tego, jak należy prawidłowo eksploatować infrastrukturę.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry