Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zły stan infrastruktury na linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn

15.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę stanu technicznego i utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe na odcinku linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn.

W wyniku kontroli stwierdzono m.in.:

  • zły stan podkładów betonowych,
  • nieusuwanie w terminie usterek wykrytych podczas wewnętrznych kontroli stanu infrastruktury,
  • niewłaściwą szerokość toru kolejowego.

Powyższe nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym oraz wewnętrzne przepisy zarządcy, w dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku kontroli nakazano usunięcie nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach. Wskazano też zarządcy na konieczność podjęcia działań przewidzianych przez system zarządzania bezpieczeństwem.

Kontrole urzędu służą podniesieniu jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Istotnym celem działań urzędu jest również pogłębianie wiedzy uczestników rynku kolejowego o bezpieczeństwie ruchu kolejowego oraz obowiązkach z nim związanych.

  • Spękany podkład betonowy
  • Pomiar zużycia profilu główki szyny
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry