Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowe zabezpieczenie robót na linii kolejowej 271

13.01.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili kontrolę bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie prac inwestycyjnych prowadzonych na linii kolejowej nr 271, odcinek Czempiń – Poznań Główny. 

Podczas kontroli stwierdzono m.in., że:

  • nie opracowano, a więc i nie zatwierdzono planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
  • regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót sporządzono niewłaściwie,
  • nieprawidłowo oznakowano tory na stacji Mosina,
  • nie było sygnalistów nadzorujących robotników pracujących przy czynnych torach kolejowych,
  • nie używano przepustek uprawniających do wstępu na obszar kolejowy dla robotników pracujących przy torach.

Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym i wewnętrzne przepisy zarządcy, w tym dotyczące procesów określonych systemem zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań nakazano usunięcie nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania podobnych nieprawidłowości w innych miejscach, podkreślono też konieczność podjęcia działań przewidzianych przez system zarządzania bezpieczeństwem.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry