Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sygnał wątpliwy, sygnały zastępcze, awarie urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii nr 61 Kielce – Fosowskie

17.12.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego skontrolował zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe i stwierdził naruszenie przepisów w zakresie stanu technicznego i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie, na posterunku odgałęźnym Liswarta.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

  • utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stanie niezapewniającym prawidłowej pracy, w tym prowadzenie ruchu pociągów na sygnały zastępcze z powodu przedwczesnego wygaśnięcia sygnału zezwalającego, awarii liczników osi blokady liniowej, awarii odcinków izolowanych, wyświetlenia sygnału wątpliwego,
  • wadliwym działaniu licznika „niewłaściwy odjazd”.

Naruszono przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz wewnętrzne przepisy PKP PLK.

Celem działań urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej, w tym systemów sterowania ruchem.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry