Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary pieniężne nałożone na spółkę Südzucker Polska za eksploatowanie bocznic kolejowych bez świadectw bezpieczeństwa

10.12.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Südzucker Polska SA, użytkownika bocznic kolejowych, kary pieniężne za prowadzenie działalności bez świadectw bezpieczeństwa. Bocznice zlokalizowane są na linii nr 285 Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście oraz nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie. 

Kary pieniężne zostały nałożone na podstawie:

  • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Dokument ten potwierdza zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. wymienionych przepisów Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Celem działań Prezesa UTK jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego między innymi na terenie bocznic kolejowych oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry