Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd uchylił decyzję Prezesa UTK

03.12.2015

2 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uchylił decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Decyzja dotyczyła nałożenia na Koleje Mazowieckie kary pieniężnej w wysokości 435 835 zł za naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk w transporcie kolejowym. Polegały one na niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, poprzez wykorzystywanie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu osób, które w czasie jazdy poruszały się z otwartymi drzwiami bocznymi.

Sąd wskazał, że Prezes UTK wydając w lipcu 2013 r. decyzję stwierdzającą stosowanie przez Koleje Mazowieckie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, powinien umożliwić spółce ich usunięcie w wyznaczonym terminie.

 

 

do góry