Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych na liniach nr 131 Chorzów Batory – Tczew i nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port

17.11.2015

Urząd Transportu Kolejowego kontynuuje działania nadzorcze w zakresie stanu technicznego, procesu utrzymania i bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo–drogowych. Kontrolą objęto przejazdy kategorii B (z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami), C (z samoczynną sygnalizacją świetlną) oraz D (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) zlokalizowane na liniach kolejowych nr 131 Chorzów Batory – Tczew oraz nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port.

Na podstawie ustaleń i zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdziliśmy nieprawidłowości oraz naruszenia obowiązujących przepisów, w tym:

 • nieprawidłowe oznakowanie przejazdów od strony drogi i toru,
 • nieprawidłowe utrzymanie pomostów przejazdowych,
 • zanieczyszczoną podsypkę toru,
 • zanieczyszczenie żłobków torów w pomostach przejazdowych,
 • nieprawidłowe wygrodzenie przejazdów,
 • nieaktualne zapisy w metrykach przejazdów,
 • niezgodność danych zawartych w metrykach przejazdów ze stanem faktycznym.

W wyniku przeprowadzanych działań Prezes UTK nakazał:

 • usunąć stwierdzone nieprawidłowości i sprawdzić, czy nie występują podobne nieprawidłowości w innych miejscach,
 • podjąć przewidziane przez system zarządzania bezpieczeństwem działania mające na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Celem przeprowadzanych działań nadzorczych było:

 • podniesienie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do września 2015 r. - 377.

 

 • Oznakowanie pionowe straciło swoje znaczenie sygnalizacyjne
 • Nieprawidłowe utrzymanie infrastruktury kolejowej
 • Ubytki w drogach dojazdowych do przejazdu
do góry