Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w pracy komisji egzaminacyjnej zarządcy PMT Linie Kolejowe

06.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę pracy komisji egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zarządcy infrastruktury spółki PMT Linie Kolejowe. Stwierdzono naruszenie przez zarządcę przepisów dotyczących  organizacji i prowadzenia egzaminów.

Polegało to na przeprowadzaniu egzaminów przez komisję nie posiadającą do tego uprawnień.

Naruszone przepisy:

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
  • regulacje wewnętrzne zarządcy, w tym dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W wyniku działań urzędu zarządca infrastruktury m.in. unieważnił przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne na stanowisko: prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe.

Ponadto zarządca infrastruktury został zobowiązany do:

  • weryfikacji prac komisji egzaminacyjnych w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości,
  • przeprowadzenia analizy wskazanych nieprawidłowości w zakresie przygotowania i realizacji szkoleń oraz egzaminów,
  • usunięcia wszelkich naruszeń przepisów prawa.

Prezes UTK udzielił również zarządcy informacji na temat prawidłowego sposobu przeprowadzania egzaminów na dane stanowiska pracy.

Cel działań urzędu:

  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników, którzy mogą nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry