Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drzewa tuż przy sieci trakcyjnej i chwasty na torowisku

05.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku kontroli stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe przepisów dotyczących usytuowania drzew i krzewów na linii kolejowej nr 153 Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki.

Stwierdzono, że:

 • gałęzie drzew znajdują się w odległości mniejszej niż 2,5 m od sieci trakcyjnej,
 • nieprawidłowo utrzymana jest nawierzchnia torowa – podsypka jest zachwaszczona, rośliny rosną na torowisku i w rowach odwadniających,
 • drzewa i krzewy zasłaniają znaki,
 • nieprawidłowo utrzymane są grunty w sąsiedztwie linii kolejowych – drzewa i krzewy usytuowane są w odległości zagrażającej bezpieczeństwu ruchu kolejowego.

Naruszono przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169.2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji bezpieczeństwa,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • wewnętrzne PKP PLK:
  • instrukcji o utrzymania sieci trakcyjnej,
  • o warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

W wyniku kontroli Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie  nieprawidłowości.

Urząd dąży do:

 • ciągłego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców,
 • zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

do góry