Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie spółki Kopalnia Piasku Kotlarnia–Linie Kolejowe

19.10.2015

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki Kopalnia Piasku Kotlarnia–Linie Kolejowe od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 9 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej przez licencjonowanych przewoźników kolejowych na rozkład jazdy pociągów 2014/2015.

Decyzją tą Prezes UTK odmówił zatwierdzenia przedłożonych we wniosku spółki Kopalnia Piasku Kotlarnia–Linie Kolejowe stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz urządzeń związanych z obsługą pociągów. Jednocześnie zatwierdził stawki jednostkowe opłat za usługi dodatkowe.  

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że Prezes UTK prawidłowo odmówił zatwierdzenia stawek. Potwierdził również, że Prezes UTK odmawiając zatwierdzenia przedłożonych przez spółkę stawek, prawidłowo wziął pod uwagę wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 maja 2013 r. Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry