Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na przejazdach kolejowo-drogowych na linii nr 151 Kędzierzyn Koźle–Chałupki

12.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przejazdów kolejowo-drogowych na linii nr 151 Kędzierzyn Koźle-Chałupki. W jej wyniku stwierdził nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na dwóch przejazdach: kategorii D (bez rogatek, półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) oraz kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną).

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

  • braku przepisowych warunków widoczności,
  • uszkodzeniu zewnętrznych płyt przejazdowych,
  • licznych ubytkach asfaltu w nawierzchni drogowej,
  • braku ustawienia pachołków (wygrodzenia),
  • nieprawidłowym ustawieniu wskaźników,
  • nieprawidłowym prowadzeniu metryk przejazdów, w których istotne informacje w zakresie bezpieczeństwa są niezgodne ze stanem faktycznym,
  • niekompletnym i niewłaściwym aktualizowaniu oraz dokonywaniu zmian zapisów w metrykach przejazdów, bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
  • nieskutecznych działaniach odpowiednich organów nadzoru i kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej.

Decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Celem działania jest natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.                                                   

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry