Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie spółki Złomrex Metal

21.09.2015

18 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział–Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki Złomrex Metal z siedzibą w Poraju od decyzji Prezesa UTK z 16 czerwca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa, tj. prowadzenie działalności przez spółkę bez świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej.

W ustnych motywach uzasadnienia rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że decyzja Prezesa UTK jest zgodna z prawem i  nie ma podstaw do jej zmiany ani uchylenia. Wyrok jest nieprawomocny.

do góry