Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór nad przestrzeganiem zasad eksploatacji pojazdów kolejowych – ograniczenia i wyłączenia pojazdów z eksploatacji

09.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach działań nadzorczych nad przestrzeganiem zasad eksploatacji oraz utrzymania pojazdów przez firmy kolejowe, stwierdził naruszenie przez nie przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego. Nakazał usunięcie  nieprawidłowości i jednocześnie wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów, które nie spełniają przepisów prawa.

Nieprawidłowości dotyczyły spółek: Przewozy Regionalne, MORIS oraz Dolnośląskie Linie Autobusowe.

Naruszenia przepisów polegały m.in. na:

 • niezapewnieniu zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • niewykonywaniu w określonym terminie czynności związanych z utrzymaniem pojazdów,
 • eksploatowaniu pojazdów kolejowych z usterkami technicznymi,
 • eksploatowaniu pojazdów niezarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz nieoznaczonych europejskim numerem pojazdu (EVN).

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał usunięcie nieprawidłowości,
 • wyłączał z eksploatacji pojazdy kolejowe,
 • ograniczał eksploatację pojazdów kolejowych,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Celem działań jest:

 • podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • podnoszenie jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.
do góry