Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów w zakresie utrzymania systemów wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny przez PKP PLK

04.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przepisów w zakresie stanu technicznego, utrzymania oraz funkcjonowania systemów wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził, że zarządca nie wykonywał  przeglądów urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru kolejowego, co powodowało długotrwałą niesprawność tych urządzeń.

Nieprawidłowości naruszają przepisy:

  • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • wewnętrzne PKP PLK, w tym  m.in. wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru.

W wyniku działań Prezes UTK:

  • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

  • ciągłe podnoszenie jakości usług utrzymania infrastruktury kolejowej przez jej zarządców,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry